RGXPress - stiri non stop societate
You Are Here: Home » Comisia Europeană » Comisia Europeană intentionează să modernizeze dreptul european al societătilor comerciale si guvernanta corporativă

Comisia Europeană intentionează să modernizeze dreptul european al societătilor comerciale si guvernanta corporativă

dreptul societatilor comercialeComisia Europeană a adoptat recent un plan de actiune în care sunt prezentate viitoarele initiative privind dreptul societătilor comerciale si al guvernantei corporative.

Dreptul societătilor comerciale si al guvernaneia corporative trebuie să garanteze că societătile sunt competitive si sustenabile. Analiza Comisiei si consultările realizate în ultimii doi ani indică în mod clar că se pot face îmbunătătiri suplimentare, prin încurajarea si facilitarea implicării actionarilor pe termen lung, prin cresterea nivelului de transparentă între societăti si actionarii lor si prin simplificarea operatiunilor transfrontaliere ale societătilor europene.

Pe baza acestei reflectii si a rezultatelor consultărilor, Comisia a identificat mai multe linii de actiune în domeniul dreptului societătilor comerciale si al guvernantei corporative, care sunt fundamentale pentru punerea în aplicare a unei legislatii moderne pentru societăti sustenabile si competitive.

Elementele cheie ale planului de actiune

1. Cresterea nivelului de transparentă între societăti si actionarii lor în vederea îmbunătătirii guvernantei corporative. Printre aceste elemente se vor regăsi în special:

cresterea transparentei societătilor în ceea ce priveste diversitatea consiliului de administratie si politicile de gestionare a riscurilor;

îmbunătătirea raportării privind guvernanta corporativă;

o mai bună identificare a actionarilor de către emitenti;

consolidarea regulilor de transparentă în ceea ce priveste politicile investitorilor institutionali în materie de vot si implicare.

2. Initiative menite să încurajeze si să faciliteze implicarea actionarilor pe termen lung, cum ar fi:

o mai mare transparentă în ceea ce priveste remunerarea în general si remuneratia individuală a membrilor consiliului de administratie, precum si un drept de vot al actionarilor asupra politicii de remunerare si asupra raportului privind remunerarea;

un drept extins al actionarilor de supraveghere a tranzactiilor cu părti afiliate, adică tranzactiile dintre societate si membri ai consiliului de administratie sau actionari majoritari;

crearea de reguli corespunzătoare de desfăsurare a activitătii pentru consilierii de vot (adică firmele care oferă servicii actionarilor, în special consultantă în materie de vot), mai ales în ceea ce priveste transparenta si conflictele de interese;

clarificarea conceptului „actiune concertată” pentru a facilita cooperarea dintre actionari în ceea ce priveste chestiunile de guvernantă corporativă;

studierea posibilitătii de a încuraja actionariatul salariat.

3. Initiative în domeniul dreptului societătilor comerciale menite să sprijine societătile europene si să încurajeze dezvoltarea si competitivitatea acestora:

realizarea unei analize cu privire la o posibilă initiativă referitoare la transferul transfrontalier al sediului societătilor;

facilitarea fuziunilor transfrontaliere;

reguli UE clare pentru divizările transfrontaliere;

măsuri în continuarea propunerii de statut al societătii private europene (IP/08/1003) în vederea îmbunătătirii oportunitătilor transfrontaliere ale IMM-urilor;

o campanie de informare privind statutul societătii europene/statutul societătii cooperative europene;

măsuri specifice privind grupurile de societăti, si anume recunoasterea conceptului de interes al grupului, si mai multă transparentă în ceea ce priveste structura grupurilor.

În plus, planul de actiune prevede integrarea într-un instrument unic a tuturor directivelor principale privind dreptul societătilor comerciale. Aceasta ar permite îmbunătătirea accesibilitătii si a inteligibilitătii dreptului societătilor comerciale si ar reduce riscul unor viitoare inconsecvente.

Strategia Europa 2020 a Comisiei (a se vedea IP/10/225) vizează îmbunătătirea mediului de afaceri în Europa. Dreptul societătilor comerciale si regulile de guvernantă corporativă aplicabile societătilor, investitorilor si salariatilor din UE trebuie adaptate nevoilor societătii de astăzi si mediului economic aflat în schimbare. Dreptul european al societătilor comerciale si guvernanta corporativă trebuie să garanteze că societătile sunt competitive si sustenabile. Publicând cartea verde privind guvernanta corporativă în UE pentru 2011 (IP/11/404), Comisia a initiat o reflectie aprofundată pentru a evalua eficacitatea actualelor reguli în materie de guvernantă corporativă pentru întreprinderile europene. De asemenea, a realizat o consultare publică online privind viitorul dreptului european al societătilor comerciale, care a generat un număr mare de răspunsuri de la o gamă largă de părti interesate (IP/12/149).

(RGXpress – stiri non stop societate)

pachet avantaj

About The Author

Number of Entries : 34784

Leave a Comment

Close
Bine ati venit la Tudor s Play Club
Spuneti-le si prietenilor dumneavoastra de Tudor s Play Club
Scroll to top